آیین نامه ها و دستورالعمل ها

# عنوان آیین نامه تاریخ ثبت مرجع جزئیات

سامانه پایش قراردادها

سامانه پایش قراردادها در سال 1399 با هدف یکپارچه سازی و ساماندهی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه به سفارش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری توسط شرکت سبلان پایدار پیاده سازی شده است.

راه های ارتباطی

شماره تماس :‌05434288006

ایمیل : bozorgzadeh96@iuc.ac.ir

آدرس : استان سیستان و بلوچستان, چابهار, منطقه ازاد تجاری, داشنگاه بین المللی چابهار

طراحی و توسعه توسط پرشین داده